چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1400/06/06 - تعداد نمایش (262)


تحولات اخیر افغانستان هر چند در روزهایی موجب مسدود شدن مرزها و جلوگیری از تردد کامیونهای ترانزیتی و صادراتی ایران به آن سوی مرز شد؛ اما مرزهای شرقی در اغلب روزها فعال بود. با این همه، درگیریها در خاک همسایه شرقی در مقاطعی موجب کندی تردد کامیونها و توقفها پشت مرز شد. به همین دلیل انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی طی مکاتبه ای با انجمن کشتیرانی ایران، خواستار تخفیفهایی از سوی شرکتهای کشتیرانی در زمینه دموراژ کانتینرها شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان، بر اساس این درخواست، با توجه به اینکه کندی تردد و بازگشت کانتینرها به دلیل شرایط فورس ماژور در مرز و ناآرامی ها در خاک افغانستان بوده و شرکتهای حمل و نقلی دخل و تصرفی در این امر نداشته اند، شرکتهای کشتیرانی در هنگام دریافت دموراژ تخفیفهایی قائل گردند.
اما نکته اینجاست که انجمن کشتیرانی در این میان، برای حل مساله به راهکاری دست زده که در نهایت شرکتهای حمل و نقلی معتقدند این موضوع به ضرر آنها تمام شده و موجب کاهش بارهای ترانزیتی گردیده است. این انجمن طی نامه ای خطاب به شرکتهای کشتیرانی درباره وضعیت کنونی مرز مشترک با افغانستان تذکر داده است.
برای اطلاع از چندوچون این مکاتبه به سراغ مسعود پلمه، دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران رفتیم. پلمه در توضیح بخشنامه ارسالی به لاین‌های کشتیرانی گفت: اطلاعاتی مبنی بر اینکه در کشور افغانستان اتفاقاتی افتاده، برخوردهای نظامی صورت گرفته و در مجاورت مرزهای گمرکی ایران نیز این اتفاقات شکل گرفته است به دست ما رسید و در نتیجه، باید تمهیداتی در چرخه کار درنظر می‌گرفتیم.
وی افزود: طبق بررسی هایی که انجام دادیم و با توجه به اعلام مراجع مختلف، دریافتیم که گمرکات مرزی مسدود و تعطیل شده است. مفهوم آن خبر این بود که مخاطرات نظامی، افراد ایرانی و تجهیزات در اختیار آنها را به خطر می اندازد. در نتیجه، در تاریخ 23 مرداد مکاتبه ای با مفهوم «پیش بینی مخاطرات ارسال کانتینر حاوی کالاهای ترانزیت خارجی به افغانستان» انجام دادیم و در جای جای آن نامه صرفا تاکید ما بر احتیاط هایی بود که احتمال داشت شرایط را به نفع شرکتهای ایرانی رقم نزند.
پلمه تصریح کرد: ما خطاب به شرکتها نوشتیم؛ «طی هفته های اخیر افغانستان دستخوش ناآرامی و درگیری های نظامی شده و از این رهگذر، مبادلات تجاری برخی از مرزهای گمرکی دچار اختلال یا متوقف گردیده است. میدانیم که حجم بالایی از کالاهای ترانزیتی به مقصد این کشور به شیوه حمل کانتینری صورت پذیرفته و براساس اطلاع واصله به دلیل انسداد مرز میلک، تعداد زیادی از کانتینرهای حاوی کالا برای ورود به افغانستان و همچنین، تعداد زیادی کانتینر خالی برای ورود به خاک ایران متوقف است و طبعا عدم استرداد کانتینر در بازه زمانی مقرر، منجر به هزینه دیرکرد و در نهایت وقوع تنازعات تجاری بین شرکتهای نمایندگی کشتیرانی یا سایر ذینفعان خواهد بود.
وی اذعان کرد: در بخش دیگری از این نامه تاکید نمودیم به منظور حمایت از شرکتهای فورواردر ایرانی، نظر موافق طرفهای خارجی (مالکان کانتینر) برای افزایش مدت زمان فری‌تایم کانتینرهای خروجی از بنادر ایران، (ماقبل تاریخ اعلام گمرک مبنی بر انسداد مرزهای گمرکی با کشور افغانستان) به میزان معقولی جلب گردد.
به شرکتهای کشتیرانی برای حمایت از شرکتهای فورواردر و مذاکره در تخفیف دموراژ توصیه کردیم
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران تصریح کرد: در این نامه ما تاکید کرده ایم که افغانستان طی هفته های اخیر دستخوش ناآرامی های نظامی شده و از این رهگذر برخی مراودات دچار اخلال شده و مرزها مسدود گردیده، لذا با کسانی که قصد ارسال کالا به افغانستان را دارند مذاکره کنید تا کانتینر را از بندر خارج نکنند؛ زیرا مرز بسته است و کالا پشت مرز متوقف میگردد. در کنار این توصیه نمودیم برای حمایت از شرکتهای فورواردر ایرانی، با شرکت خارجی مذاکره نمایید و بگویید وضعیت افغانستان چگونه است تا مدت فری‌تایم برای بازگشت کانتینر از 21 روز افزایش یابد و خواسته شرکتهای حمل و نقل مبنی بر اخذ نکردن دموراژ در آن مقطع زمانی به نوعی پوشش داده شود.
وی افزود: با توجه به اینکه وضعیت به حالت عادی بازگشته است؛ چنانچه شرکتی در این زمینه و در این فضا سوءاستفاده کرده باشد و اطلاع رسانی لازم در این خصوص به انجمن صورت گیرد، مراتب را پیگیر خواهیم شد. اگر تخلفی صورت گرفته باشد و مستندات ارائه گردد، پس از بررسی موضوع، اتخاذ تصمیم مینماییم.
پلمه با بیان اینکه هیچ نوع اطلاع و شکایتی از اقدام غیرمتعارف شرکتهای کشتیرانی در این زمینه نداشته ایم، گفت: حسب وظیفه انجمن کشتیرانی، برای به جریان درآمدن مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان را اعلام میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر فرض بر این است که پس از مکاتبه انجمن کشتیرانی، مقدار بار ترانزیتی به ایران کاهش یافته، این موضوع را تکذیب میکنیم. واقعیت این است که وقتی در کشوری جنگی صورت میگیرد؛ به طور قطع صاحبان کالا به آن کشور (چه فرستنده و چه گیرنده) اطلاعات میدانی لازم را دارند و برای ارسال کالای خود بر این اساس، تصمیم میگیرند. بخشنامه ما، بخشنامه ای داخلی بوده و ما فقط این موضوع را تسهیل کردیم که کالاها در شرایط مطلوب ترانزیت گردد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا امکان تخفیف و معافیت در اخذ دموراژ از شرکتهای حمل و نقل در وضعیت فورس ماژور مرز افغانستان وجود دارد، گفت: نکته این است که کانتینر متعلق به شرکت کشتیرانی خارجی است و شرکت ایرانی از نظر ماهیت حقوقی، به عنوان نمایندگی شرکت کشتیرانی در حوزه ترانزیت فعالیت میکند. وظیفه شرکت کشتیرانی ایرانی انجام فرایندهای اسنادی برای کانتینرهایی است که در مبدایی خارج از ایران بارگیری میشود تا از ایران عبور کند یا به دست ایرانیها سپرده شود. لذا قانونا حق دخل و تصرف در اخذ دموراژ، معافیت یا تخفیف در این زمینه را ندارد و عرفا هم اجازه این را ندارد که بدون کسب تکلیف از مالک کانتینر کاری را انجام دهد.
پلمه ادامه داد: شرکتهای کشتیرانی در قالب مذاکره به صاحب کانتینر برای تخفیف یا افزایش فری تایم پیشنهاد میدهند و صاحب کانتینر نیز به لحاظ ملاحظات آتی با مشتریان شرکت کشتیرانی و اشخاص مالک کالا، در این زمینه تصمیم میگیرد. لذا مفهوم این نیست که شرکت کشتیرانی موظف به انجام این کار است؛ زیرا مالک کانتینر نیست. ما در اغلب موارد به شکل توصیه پیش میرویم و در اغلب مواقع طرفهای خارجی ما میپذیرند و اگر نپذیرند هم ما مسئولیتی در این خصوص نداریم.