سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/05/18 - تعداد نمایش (189)

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 17 مرداد ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، اعضای هیئت مدیره درابتدای جلسه ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی خبرنگاران این مرز و بوم ،حضور رسانه و خبر را از الویت های هر جامعه برای افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت اجرایی دستگاه های دولتی دانستن و بدون شک آزادی رسانه در هر جامعه ای از فاکتور های مهم برای رشد آن جامعه خواهد بود.
همچنین درادامه جلسه با توجه با اوج گیری پاندمی کرونا در مشهد و ایجاد شرایط حاد مجددا برگزاری مجمع عمومی عادی لغو گردید و تاریخ برگزاری بعد از عادی شدن شرایط متعاقبا اعلام خواهد شد.
در پایان نیز مقرر شد در نشست مشترک با ناظر گمرکات استان خراسان رضوی و مدیر کل تعزیرات که امروز صبح در محل گمرکات استان برگزار میگردد همه ی اعضای هیئت مدیره شرکت نمایند.
همچنین مسائل جاری و مالی انجمن مورد بحث و بسی قرارگرفت.