سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/03/24 - تعداد نمایش (191)

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حم لونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 23 خرداد ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی از بازرسین برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، صورت جلسه مربوط به چهارمین نشست کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص اصلاح فرآیند پراخت هزینه خدمات بندری thc قرائت و به سمع و نظر اعضای هیئت مدیره رسید و براساس این صورت جلسه مقرر شد نشست های تخصصی در خصوص موارد مطروحه با حضور اعضای مرتبط برگزار شود و تصمیمات نهایی اتخاذ گردد .
درادامه نامه ارسالی از دفتر طرح جامع مدل های حمل ونقل مبنی بر برگزاری نشستی درخصوص پیشنهادات تخصصی راجع به آئین نامه کنسرسیوم های لجستیک یکپارچه قرائت و مقررشد احمد زمانیان به عنوان رئیس هیئت مدیره در این جلسه حضور بهم رساند .
درپایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .