سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/03/03 - تعداد نمایش (175)


هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 خرداد ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیه در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، پس از چالشهلی متعدد طرف ترکمن برای ورود ناوگان ترانزیتی و توافق پذیرش به نحوی که خوده ترکمنی ها تریلی را در محل تخلیه حمل کنند، متاسفانه مشکلات بسیاری برای رانندگان ایرانی در پایانه مرزی سرخس بوجود آمده که وزارت خارجه پیگیرحل مشکلات است، لازم به ذکر علی رغم سنگ الندازی های طرف ترکمنی پس از مدت ها همچنان مسئولین کشورنتوانستند مسیر جایگزینی برای مسیر ترکمن ایجاد کنند، مسیر هایی همچون کشتی رو-رو از بندر امیر آباد و یا راه گشایی مسیری جدید از شمال افغانستان که این خود جای بسی تامل است .
همچنین درابتدای جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی برایجاد فرصت حمل محمولات یخچالی روسیه توسط ناوگان پلاک ملی و از طریق قلمرو کشورقرائت و مقرر شد انجمن به شرکت های عضو بخشنامه کند .
درادامه نامه ارسالی از دفتر نمایندگی وزارت خارجه مبنی بر پیگیری اخذ جبران خسارات وارده به کامیونهای ایرانی حادثه دیده از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه توسط کشور افغانستان و انتقال لاشه آنها به جمهوری اسلامی ایران که همچنان پس از گذشت سه ماه در دست پیگیری و بررسی است قرائت شد.
در پایان نامه ارسالی از انجمن کشتیرانی در خصوص تاریخ اجرا و معرفی شرکت های پذیرش کننده متقاضیان بیمه تضمین برگشت کانتینر برای تحویل ترخیصیه قرائت و مقرر شد به شرکت ها یاطلاع رسانی شود .