سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/02/27 - تعداد نمایش (201)

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، مشکلات و موانع مربوط به صدور مجوز ورود موقت ناوگان افغانی که بانظر دفتر ترانزیت انجام می شد با پیگیری انجمن حمل و نقل بین المللی استان خراسان تا حد زیادی مرتفع و کاهش یافته است.
در ابتدای جلسه رئیس هییت مدیره توضیحاتی درخصوص بهتر شدن و سهولت ساز و کار اتخاذ شده از سوی دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارائه و ضمن تشکر از دفتر ترانزیت در جهت تسهیل در روند صدور مجوزها اظهار امیدواری کرد که اندک مشکلات پیش رو هم در چند روزآینده مرتفع گردد.
در ادامه نامه مربوط به کمیسیون فرعی شورای هماهنگی عالی ترابری قرائت و مقرر شد نماینده انجمن از طریق فضای مجازی در جلسه حضور پیدا کنند .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .