چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1400/01/23 - تعداد نمایش (223)


دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 فروردین ماه 1400 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، مشکلات ایجاد شده در پایانه مرزی میلک در دستور کار هیئت مدیره جهت بررسی قرار دارد .
در ابتدای جلسه با توجه به دعوت از نماینده انجمن جهت حضور در جلسه مرزی در مرز سرخس که به تاریخ 23 فروردین ماه برگزار میشد مقرر شد یکی از اعضا جهت حضور در این جلسه عازم سرخس شود .
درادامه جلسه نامه ارسالی از کمیسیون فرعی شوار عالی ترابری با دستور کار بررسی هزینه های محلی عملیات غیر کانتینری و کانتینری سال 1400 قرائت و مقرر شد انجمن به صورت مجازی در جلسه حضور داشته باشد.
همچنین درادامه جلسه پیرو پیگیری های انجمن در خصوص مشکلات ایجاد شده در مرز میلک احمد زمانیان یزدی گزارشی از اهم اقدامات صورت گرفته از طرف سازمان سیستان و بلوچستان و برگزاری جلسه مرزی به منظور بازگرداندن ساعات کاری مرزبانی به شش ماه قبل و همچنین مقرر شده است شرکت ها اسامی نمایندگان خود را معرفی کرده و از این پس تنها نمایندگان شرکت ها اجازه عبور و مرور در پایانه مرزی را خواهند داشت. البته این اقدامات منوط به صورت جلسه تنظیم شده مربوط به جلسه مرزی می باشد .
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .