يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1399/12/11 - تعداد نمایش (250)


چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 10 اسفند ماه 99 با حضور تمامی اعضا هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، اعضای هیئت مدیره فردا سه شنبه 12 اسفند ماه به همراه ناظر گمرکات استان خراسان رضوی به جهت بازدید از پایانه مرزی دوغارون و بررسی مشکلات عازم دوغارون هستند.
در ابتدای جلسه احمد زمانیان توضیحاتی در خصوص بخشنامه اخیر صادر شده ازسوی گمرک دوغارون در رابطه با صرف حمل مستقیم به افغانستان ارائه نمود وگفت: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده با مسئولین گمرکی مقرر شد بخشنامه مذکور اصلاح گردد .
همچنین درادامه نامه ارسالی از وزارت خارجه به انجمن در خصوص اعلام آمار نهایی ناوگان خسارت دیده توسط انجمن قرائت و مقرر شد مجددا به شرکت ها بخشنامه شود تا آمار و مستندات جهت ارائه به مراجع ذیربط نهایی گردد .
در ادامه مصوبه کمیته سوخت انجمن در جلسه قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
همچنین در ادامه نامه ارسالی از کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران در رابطه اصلاح و همگام سازی قوانین حمل ونقلی قرائت و مقرر شد قوانین مخل در حوزه حمل ونقل از سوی انجمن به منظور بررسی ارسال گردد .
در پایان هیئت مدیره در رابطه با جلسه روز چهارشنبه با خبر نگار خبرگزاری تسنیم پیرو اخبار منتشر شده در خرداد ماه سال جاری که منجر به سوء نیت و تبعات جبران ناپذیری برای شرکت ها شد، صحبت های تکمیلی را انجام دادند.