اخبار انجمن

آیا هزینه و زمان حمل در ایران مدیریت شده است؟

تاریخ : 1399/12/06

محمود صادقی فر، مدیرعامل شرکت حمل و نقل و بین المللی در گفتگو با ترابرد:

آنچه که یک کشور را در امر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی پویا نگه می دارد. هزینه کم و زمان حمل مناسب است تا صاحبان کالا و تجار رغبت می کنند در مسیر آن کریدوری که از کشور عبور می کند کالای خود را به شرکت های ایرانی واگذار کنند. سوال این است که آیا هزینه و زمان حمل در ایران مدیریت شده است؟

سازمان های ذی مدخل در ترانزیت با افزایش سالانه هزینه های حمل در نبود اقدام موثر از سوی یک متولی خاص در حمل و نقل بین المللی بخشی از گرانی را رقم زده اند.

عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه قابل انتقاد جدی است. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، اداره استاندارد و .... هرکدام برای گروه های مختلف کالاهای ترانزیتی که صرفا از مسیر ایران می گذرد باید نظر و اجازه عبور بدهند.

این در حالیست که بحث ترانزیت در دیگر کشورها بسیار سهل تر و روان تر انجام می شود. در ایران متأسفانه این عمل به کندی صورت می گیرد

پس از سقوط طالبان در افغانستان، کشور پاکستان زیرساخت های بندر گوادر را فراهم کرد و الان با حمایت آمریکا مسیر هرات، کابل و کوشکان، بندر ترکمن باشی را مجهز می کنند و عملا در کریدور شمال و جنوب ایران را حذف می کنند.

بندر ترکمن باشی در حال تبدیل شدن به یکی از بنادر بزرگ حوزه سی.آی.اس است. محموله های ترانزیتی از جنوب شرق آسیا و خاور دور همه به بندر ترکمن باشی می آیند. عملا ایران در حال حاضر حذف شده است.

اگر فکری نشود متأسفانه ما شرکت های حمل و نقل بین المللی هر روز به سمت تعطیلی پیش می رویم و این امر باعث می شود که دیگر روی ترانزیت سرمایه گذاری نکنیم.

در بحث زمان، توقف کالاها در مرزها یک بخش است و بخش دیگر آن فرسودگی ناوگان در ایران است. تعداد بالای ناوگان های خارجی که براحتی با کمترین هزینه وارد مسیر ترانزیتی ایران می شوند. قطعا در این شرایط ناوگان ما فرسوده می شود چراکه دیگر کاری ندارد و اگر هم داشته باشد قدرت نوسازی ندارد.
باید ناوگان های دیگر کشورها با یک ساز و کار و برنامه مشخصی مدیریت شوند و هزینه حمل آنها با خودروی ایرانی یکسان شود تا عدالت برقرار شود. ناوگان ایرانی در حال خارج شدن از چرخه حمل و نقل بین المللی است.

امسال ناگهان ۳۰ درصد هزینه های بندری در بندرعباس افزایش پیدا کرد. بدون هیچ دلیل خاصی. وقتی متولی وجود نداشته باشد این اتفاقات رخ می دهد.