سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1399/09/24 - تعداد نمایش (257)


سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 23 آذر ماه 99 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن روال ورود خروج در مرز دوغارون عادی شده است و گمرک مشهد اجازه ترخیص به بارهای بندر برای دوغارون را صادر کرد.
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از دفتر وزارت خارجه به منظور اعتراض وزارت خارجه در پی ضرب وشتم رانندگان ایرانی در هرات قرائت گردید .
همچنین در ادامه نامه در خصوص وضعیت پایانه مرزی دوغارون و ورود ناوگان افغانی اعضای هیئت مدیره به بحث و برسی شرایط موجود پرداختن و خوشبختانه علی رغم کارشکنی در خصوص مختل شدن مرز ولی شرایط یه روال عادی برگشته است ،انجمن امیدوار است با تدابیر سنجیده شده از سوی سازمان جهت بهسازی فضای گمرک و افزایش ظرفیت شرایط روبه بهبود رود همچنین مقرر شد اعضای هیئت مدیره با سفربه مرز دوغارون، شرایط را از نزدیک ارزیابی کنند .
در ادامه انجمن خراسان از مسئولین گمرک و پایانه تقاضا کرد، افزایش ساعات کاری در دوغارون حتی اگر تعداد کامیون برای ورود خروج محدود بود ادامه داشته باشد ،زیرا تجربه در این مرز نشان داده است متاسفانه منتفی شدن تصمیمات ضرب الاجلی در مرز باعث ازدحام و شلوغی در پیک بار بعدی خواهد شد.