سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1399/08/19 - تعداد نمایش (347)


بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 18 آبان ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن بررسی آئین نامه تاسیس شرکت های حمل ونقل بین المللی بعد از تدوین پیش نویس آن توسط کارشناسان و متخصصین حوزه حمل ونقل در مرحله بعدی راهی کمیسیون فرعی شورای عالی ترابری شد .
همچنین در ادامه اعضای هیئت مدیره در خصوص مشکلات مرز های مشترک با استان خراسان که شرکت ها درگیر هستند به بحث و بررسی پرداختند .