چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1399/07/07 - تعداد نمایش (337)

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ ۶ مهر ماه ۹۹ با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، هئیت مدیره انجمن مخالفت شدیدخود را با شرایط در خواستی ترکمنستان برای حمل کانتینر و کشنده به صورت ازمایشی اعلام داشته، زیرا با توجه به تجربه مراوده با کشور ترکمنستان در صورت باب شدن روش مذکور، همچون گذشته تبدیل به روال عادی می شود و مسیر ترانزیتی توسط ناوگان ایرانی از دست خارج خواهد شد .
لذا با توجه به حدود هفت ماه گربه رقصانی ترکمنستان و جلوگیری از ورود ناوگان ایرانی و مستاصل شدن ترکمن تا وصول نتیجه نهایی ایستادگی لازمصورت گیرد.
در ادامه نامه ارسالی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان در خصوص پیگیری های صورت گرفته در خصوص روانسازی تردد در مرز میلک و در خواست تکمیل مدارک پیش از ورود به مرز و همچنین حضور نمایندگان قانونی شرکتها به منظور رسیدگی به وظایف مربوطه طبق ساعات کاری پایانه مرزی به شر کتهای حمل و نقل بین المللی آن استان یاد آوری شود و نظارت مستمر بر فعالیت نمایندگان قرائت و مقرر گردید به کلیه شرکتها بخشنامه شود.
همچنین در ادامه جلسه نامه ارسالی از کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری با موضوع دعوت به سومین نشست کمیسیون فرعی در روز سه شنبه هشت مهر ماه ۹۹ قرائت و مقرر شد احدی از اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از انجمن در این جلسه حضور بهم رسانند.
در ادامه مسائل جاری و مالی انجمن مورد بحث و برر سی قرار گرفت.