پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1396/05/02 - تعداد نمایش (1287)


پانزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 1مرداد ماه سال جاری در محل انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی هیات مدیره در خصوص مصوبه کمیته ترانزیت و گمرکی انجمن در رابطه با دریافت %7 کارمزد فورواردری از محموله های ترانزیتی براساس تبصره ماده 10 نظام نامه انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی از صاحبان کالا را مصوب نمود ومقرر شد طی بخشنامه ای به شرکتها ابلاغ گردد .
در ادامه جلسه نامه دعوت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی قرائت شد ومقررشد رئیس هیات مدیره در تاریخ 5 مرداد ماه در این جلسه حضور داشته باشد .ضمنا احمد زمانیان به عنوان عضو ثابت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان انتخاب شده است.
همچنین نامه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای در خصوص اجلاس حمل ونقل جاده ای جمهوری ایران وترکمنستان که در تاریخ 19 مرداد ماه به مدت دو روز در ترکمنستان برگزار میگردد قرائت و مقرر گردید احمد زمانیان به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی در این جلسه حضور یابند.
درادامه مقرر گردید از هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی سیستان وبلوچستان برای مصاحبت و گفتگو حول موضوعات ومشکلات دعوت شود تا در جلسه هیات مدیره انجمن حضور یابند .