سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1396/04/27 - تعداد نمایش (731)

قطار باری در جلسه‌ سه جانیه میان منطقه ويژه اقتصادی سرخس، شركت حمل‌و‌نقل تركيبی كشتيرانی و اداره كل راه‌آهن خراسان مقرر شد در راستای تحقق حمل‌ونقل کانتینری از طریق ریل، شركت حمل ونقل تركيبی كشتيرانی تمام توان خود را در خصوص تامين كانتينرها و واگنهاي مورد نياز حمل بكار گيرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي راه آهن خراسان، جلسه سه جانبه بين مديران منطقه ويژه اقتصادی سرخس، شركت حمل‌و‌نقل تركيبی كشتيرانی و اداره كل راه‌آهن خراسان باحضور دكتر طاهری و دكتر طهرانی مشاورين سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار گرديد.

مديركل راه آهن خراسان مهمترين اهداف برگزاري اين جلسه را افزايش تعامل و هماهنگي هاي لازم بين مسئولين راه‌آهن و سازمان منطقه ويژه اقتصادي سرخس، بهره مندي ريلي از ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذاري هاي منطقه بمنظور افزايش سهم حمل‌و نقل ريلي، تغيير رويكرد و گرايش به حمل محمولات توسط كانتينر، كاهش حضور واگنهاي خارجي در طول شبكه ريلي كشور و بهره مندي بيشتر از توانمندي ناوگان ريلي داخلي برشمرد.

ضيايي مهر افزود: با توافق و هماهنگيهاي صورت گرفته امكان افزايش حمل كانتينری محمولات ترانزيتي از بندرعباس و رازي به كشورهاي هدف در آسياي ميانه و بالعكس از مرز سرخس مورد بررسي قرار گرفته و طرفين با اذعان بر گرايش حمل‌ونقل به سمت حمل و نقل كانتينري ظرف سال‌هاي اخير بر آماده نمودن زير ساخت هاي لازم و همچنين تصميمات نرم افزاري براي افزايش سهم حمل و نقل كانتينري از كل حجم حمل و نقل محور ريلي سرخس تاكيد نمودند.

وي خاطر نشان ساخت: در اين توافق سه جانبه مقرر گرديد شركت حمل ونقل تركيبي كشتيراني تمام توان خود را در خصوص تامين كانتينرها و واگنهاي مورد نياز حمل بكار گيرد.

مديركل راه آهن خراسان همچنين در رابطه با انجام فرايند لجستيك و نگهداري كانتينرها در مبادي تخليه و بارگيري و ترانسشيپمنت كانتينرها در منطقه ويژه اقتصادي سرخس اظهار داشت: در اين خصوص طي جلسات آتي تصميمات جمع بندي خواهد شد و بمنظور عملياتي شدن طرح در فاز اول مقرر شده كه شركت حمل و نقل تركيبي كشتيراني طي روزهاي آينده نسبت به بارگيري، حمل و دپو ۱۰۰ كانتينر خالي از بندرعباس به منطقه ويژه اقتصادي سرخس اقدام نمايد .

منبع :پایگاه خبری وزارت راه وشهر سازی سه شنبه 27 تیر ماه 96