اخبار انجمن

عدم هماهنگی نهاد های حمل ونقل بین المللی در کشور باعث تاسف است

تاریخ : 1396/04/19


سیزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی روز گذشته مورخ 18/4/96 در محل انجمن با حضور حداکثر اعضا برگزار گردید.
به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی اعضای هیات مدیره با ابراز تاسف از عدم تعامل وهمفکری بین انجمن های استانی خصوصا انجمن ایران با انجمن های دیگرکه موجب چندصدایی وبه خطر افتادن منافع اعضا تشکلها خواهد شد ،انجمن خراسان مراتب تاسف خود را چندین بار اعلام نموده است.
در ادامه نامه گمرک ایران در خصوص تسویه تعدادی از پروانه های ورود موقت مربوط به کامیون های افغانی که به جرم حمل مواد مخدر از سوی مراجع توقیف گردیده بودند قرائت ومقرر شد ادره کل گمرک دوغارون طبق روال قبل اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده و اخذ نیم درصد بابت رسیدگی به شرکت ها دریافت کند .
همچنین اداره مالیاتی کشور در خصوص مراجعه افرادی با عنوان مامور امور مالیاتی برای تکمیل اظهار نامه مالیاتی تقاضا کرد احتیاط کامل را انجام دهید زیرا در اغلب موارد افراد متقلب وجعلی میباشند .
در ادامه نامه اتاق بازرگانی در خصوص امور حمل ونقل وکارنه تیر که تخلفات تعدادی شرکتها باعث افزایش مبلغ موسسه تضمین شده است قرائت و مقرر شد مواردی که ملزم به رعایت است برای شرکت ها بخشنامه شود .