پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1399/02/15 - تعداد نمایش (371)

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن ظرف 48 ساعت دیگر وضعیت کامیون های ترانزیتی معطل مانده در مرز پاکستان تعیین تکلیف می شود .
در ابتدای جلسه احمد زمانیان یزدی گزارشی کامل از جلسه 13 اردیبهشت در محل وزارت راه وشهر سازی جهت تعیین تکلیف کامیون های ترانزیتی بیان کرد .
در این جلسه دو راه حل از سوی انجمن خراسان ارائه شد، راه حل اول رایزنی با طرف پاکستانی و بازگشایی مرز برای مدتی کوتاه جهت عبور کامیون ها ترانزیتی بارعایت پروتکل های بهداشتی که رئیس انجمن خاطر نشان کرد : برای این موضوع لازم است ویزای رانندگان تمدید شود ،هزینه دیرکرد کانتینر توسط گمرک گرفته نشود و هزینه پارکینگ هم توسط سازمان راهداری حذف شود و راه حل دومی که بیان شد مربوط به ابطال پروانه گمرکی کامیون های سوخت صادراتی و برگشت به مبدا بارگیری اولیه بود و در نهایت مقرر شد صورت جلسه ای نوشته شود و ظرف 48 ساعت تعیین و تکلیف شود .
درادامه مسائل جاری و مالی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .