چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1399/02/08 - تعداد نمایش (367)

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی، وزارت راه و شهر سازی به منظور راه اندازی کریدور جدید و امکان سنجی مسیر های تازه ، انجمن خراسان را مامور معرفی شرکت حمل ونقل معتبرو مجرب جهت حمل آزمایشی کرد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از مدیر کل دفتر تجاری سازی وزارت راه و شهر سازی مبنی بردر خواست معرفی شرکت معتبر و مجرب جهت اجرای طرح مفهومی حمل بار آزمایشی از مسیر کریدور ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان قرائت و مقرر شد تا در اسرع وقت شرکت حمل ونقل بین المللی معتبر و مجرب جهت ترتیبات لازم به منظور حمل آزمایشی به سه روش ریلی ،جاده ای و ترکیبی و در نهایت انتقال بار از ایران به بندر صحار عمان به صورت دریایی را معرفی نماید .
در ادامه نامه ارسالی از وزارت خارجه در خصوص مرز پاکستان و بسته بودن احتمالی مرز تفتان تا پایان ماه آوریل قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه نامه ارسالی از انجمن ولایت نیمروز مبنی بر تعیین مبلغ کمیسیون حمل بار گندم از بندر چابهار تا افغانستان قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .