اخبار انجمن

ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست

تاریخ : 1398/12/05


سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 4 اسفند ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن در این جلسه مسائل مالی و بیمه ای انجمن با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از مدیراجرائی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مبنی بر توقف کامیون های صادراتی در گمرک اسلام قلعه و ایجاد اختلال در ورود کامیون خالی و کند شدن تردد قرائت و به اطلاع اعضای هیئت مدیره رسید .
درادامه بسته شدن مرز پاکستان و ترکمنستان با ایران مورد انتقاد اعضای هیئت مدیره قرار گرفت وگفته شد متاسفانه بدلیل اینکه از قبل اطلاع داده نشده باعث ضرر و زیان بسیاری از شرکت ها خواهد شد .
در آخرمسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .