جمعه ، 28 مرداد 1401

1398/12/03 - تعداد نمایش (470)


بدهی تعرفه کامیون های تصادفی و واژگونی ترانزیتی به گمرک که کالاهایشان از بین رفته را شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آیتی مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد، بدهی معوق کامیون‌های تصادفی و واژگونی ترانزیتی به گمرکات کشور که مشمول تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می شود از سوی ادارات کل این نهاد و رأسا با مراجعه به شرکت‌های بیمه گر اخذ خواهد شد.

ماده ۵۷ قانون امور گمرکی:

هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمروی گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نشود، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.

تبصره ۱. در صورتی که برای گمرک محرز شود کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌شود

منبع: خبر گزاری مهر 2 اسفند 98