سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1398/10/02 - تعداد نمایش (663)


💢تقدیر از 13شرکت برگزیده حمل و حمل و نقل بین المللی

🔸در اولین همایش ملی «ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی»، از 13شرکت برگزیده در این حوزه تقدیر به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی  انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی؛ در این مراسم، مدیران شرکت های بین المللی حمل و نقل «استاد ترابر»، «پارت نیک»، «پرستو بار بازرگان»، «ترنم شرق»، «تریوه»، «خورشید بارثاوا»، «خدمات دریایی ستاره»، «ره انجام»، «ره تاش طوس» «گودرز گرگان»، «میزان بار تهران»، «ناویان» و «همراهان شب طوس» لوح تقدیر و تندیس دریافت کرده و مورد تشویق قرار گرفتند.