سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1396/03/03 - تعداد نمایش (1222)


رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گفت :با تقویت و حمایت ترانزیت کشور سهم قابل توجهی از برنامه اشتغال زایی دولت دوازدهم محقق خواهد شد .
احمد زمانیان یزدی در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گفت :
با کاهش زمان پذیرش محمولات ترانزیتی وکاهش تشریفات بی مورد دولتی و وگمرکات می توان ظرف مدت 48 ساعت نسبت به آزاد سازی کانتینر های ورودی اقدام نمود .
وی با اشاره به ضرورت کاهش زمان و هزینه در ترانزیت کشور گفت :
با برداشتن موانع اجرایی موجود می توان میزان ترانزیت کشور را تا سقف 30 ملیون تن در سال رساند .
زمانیان گفت :با بازنگری در قانون عبور کالای خارجی از کشور(ترانزیت )و اخذ نظرات اساتید و کارشناسان می توان به ترغیب تجار خارجی به مسیر ایران اقدام نمود .
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی در خصوص طرح "تضمین تعهدات تحویل‌گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر" گفت :طرح مذکور که مورد حمایت انجمنهای تخصصی حمل ونقل می باشد طرحی نوین است وضمن استقبال از این طرح امید واریم اعضا صنفی ما نیز بزودی به این طرح بپیوندند .