چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1396/03/03 - تعداد نمایش (1055)


رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته کشور خواستار توجه به اجرای واقعی وروح اصل 44 قانون اساسی در دولت دوازدهم شد .
به گزارش روابط عمومی مسعود پل مه در حاشیه دیدار با مدیران انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی در مشهد گفت :
دولت باید با قدرت نسبت به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی پیشگام باشد و بدون تردید با کوتاه شدن دست خصولتی ها می توان به رقابت سالم در اقتصاد امید وار بود .
پل مه افزود :
حمل ونقل دریایی نیز از مهمترین بخشهایی است که دولت صرفا باید نظارت وبرنامه ریزی کند وبخش عمده ای از آن باید به بخش خصوصی واگذار شود .
رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته یاد آور شد ، اصل آزاد شدن رقابت اولین اصلی است که باید آن توجه کرد چرا که به طور قطع با رقابتی شدن اقتصاد ، فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بوجود خواهد آمد .
پل مه افزود : سرمایه گذارارن خارجی نیز به واسطه همین اصل ورعایت قانون در کشور انگیزه ورود پیدا خواهند کرد .
وی در خصوص طرح "تضمین تعهدات تحویل‌گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر" گفت : با اجماع بین انجمن هایی مانند انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته توافقهای برد –برد صنفی تقویت می شود .
پل مه :با اشاره به اینکه منافع صنفی با مشارکت صنوف حرفه ای محقق می شود یاد آور شد :
تلاش می کنیم تا با همبستگی با انجمنهای همکار در عرصه حمل ونقل موجب پیشبرد اهداف صنفی این صنعت شویم .