اخبار انجمن

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره دور دهم انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی

تاریخ : 1396/03/02


ششمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی با حضور مدیران دوره دهم انجمن شب گذشته 1 خرداد ماه سال جاری در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در ایتدای این جلسه همه ی مدیران حاضر ضمن گرامیداشت حضور پر شور آحاد مردم در انتخابات ریاست جمهوری ، این حضور را مایه عزت و اقتدار ایران اسلامی دانسته و برای رئیس جمهور منتخب آرزوی توفیق کردند.
در ادامه جلسه زمانیان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی در خصوص روال اجرایی وکاری جلسات هیات مدیره توضیحات را بیان نمودند .
در این جلسه محمود امتی نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی با اشاره به افزایش تعداد اعضا و ضرورت حمایت اعضا و مدیران شرکتهای عضو از انجمن و مطالبات صنفی ،گفت :تدوین برنامه های کاری و صنفی ، تقویت نظام آموزشی انجمن و حضور پررنگ مدیران در کمیته ها از جمله مهم ترین اقدامات اولیه هیات مدیره خواهد بود .در ادامه 7 کمیته جهت حضور و مشارکت مدیران شرکتها و اعضای انجمن به تصویب رسید که به شرح ذیل می باشد :
1- کمیته امور گمرکی 2- کمیته ترانزیت
3-کمیته حمل ونقل جاده ای ،هوایی ،دریایی ،ریلی 4- کمیته بیمه و مالیات
5- کمیته آموزش 6- کمیته حل اختلاف
7- کمیته رفاهی ،ورزشی ، فرهنگی

در انتهای جلسه برنامه های کاری روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی در سال 96 نیز مورد بررسی و تایید اعضای هیات مدیره قرار گرفت .