چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1396/02/20 - تعداد نمایش (1261)سر کنسول افغانستان در مشهد گفت که حساسیتها ودقت امنیتی در ایران ونبود امکانات تخلیه بار در افغانستان دو عامل مهم طولانی بودن صف های انتظار در مرز تجاری وگمرک دو غارون – اسلام قلعه است.
دکتر نورالله راغی در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک هیاتهای کارشناسی ایران و افغانستان طی ماه های اخیر گفت :با توجه به بازدیدهای انجام شده از گمرکات دوغارون و اسلام قلعه و مذاکرات انجام شده در ماههای اخیر ،تغییرات و اصلاحات فراوانی در روند کاری و اداری این دو گمرک انجام شده است اما این اقدامات کافی نیست ومسئولیتهای دو جانبه دو کشور همچنان باقی است .
وی افزود طبق توافق با وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است مجدد از مرز های تجاری ایران وافغانستان بازدید بعمل آید تا مشکلات رانندگان وشرکتهای حمل ونقل با دقت بیشتری بررسی ورفع گردد .
سر کنسول افغانستان در مشهد گفت :افغانستان در فر ایند قانونمند سازی در همه بخشها از جمله گمرکات وامور تجاری قرار دارد و امیدواریم با اعتماد وهمکاری های مثبت ، این مشکلات احتمالی در مرز های تجاری با ایران به زودی رفع شود .
وی با اشاره به کمبود امکانات تخلیه بار از جمله عدم وجود جرثقیلهای مدرن در افغانستان گفت :علاوه بر کمبود امکانات در آن سوی مرز ،وجود حساسیتهای ودقت بالای امنیتی و بررسی کالا در مرز های ایران نیز موجب شده است تا کالا ها با کندی پیش رود .
وی ابراز امیدواری کرد با راه کار هایی مانند افزایش تعداد پرسنل و کاهش بررسی های امنیتی و افزایش امکانات به زودی مشکل صفهای طولانی مرز های تجاری ایران و افغانستان مرتفع گردد.