چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1396/02/18 - تعداد نمایش (1431)


چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 17 اردیبهشت ماه سال جاری در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در این نشست آخرین محور های مورد مذاکره در نشست با سرکنسول افغانستان با توجه به مشکلات ایجاد شده در محور ترانزیتی وحمل ونقل این کشور برای رانندگان وشرکتهای حمل ونقل بین المللی مورد بحث وبررسی قرار گرفت .
این نشست 18 اردیبهشت ماه در محل انجمن برگزار خواهد شد.
اعضای هیات مدیره به اتفاق از مدیران شرکتهای حمل ونقل دعوت نمودند تا در این نشست مشترک برای بیان مشکلات خود حضور یابند .
در ادامه جلسه پیشنهاد انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته در خصوص طرح بیمه کانتینری ودائمی نمودن طرح مذکور مورد بررسی اعضا قرار گرفت ومقرر شد از نمایندگان انجمن کشتیرانی جهت مذاکره وبررسی دعوت بعمل آید .تا در محل انجمن حضور بهم رساند.
همچنین مسائل جاری انجمن مورد بحث وبررسی قرار گرفت .