اخبار انجمن

آخرین جلسه هیات مدیره در سال 95 برگزار شد

تاریخ : 1395/12/23


چهل وششمین واخرین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 22 اسفند ماه سال جاری در محل انجمن با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی مسائل جاری انجمن اعم از امور مالی و اداری مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .
در ادامه نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع خدمات شرکتهای بیمه ای از جمله دی وپاسارگاد و ایران وآسیا قرائت و مقرر شد یک نفر به نمایندگی از انجمن در جلسه مذکور شرکت نمایند .
در پایان اعضای هیات مدیره اظهار امیدواری نمودند سال 96 سالی پر از پویایی ونشاط برای همه ی اعضا باشد .