اخبار انجمن

انتشار پوستر اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی

تاریخ : 1398/09/19

انتشار پوستر اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی

🗓۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸
🕗ساعت ۸ صبح
مشهد مقدس

اتاق_بازرگانی
# انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی