اخبار انجمن

اولین نشست همگانی مسئولین گمرک با مدیران شرکت های حمل ونقل بین المللی

تاریخ : 1398/08/13


بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 12 آبان ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اولین جلسه همگانی پیرو بررسی مشکلات و مسائل شرکت های حمل ونقل بین المللی در حوزه گمرکات در تاریخ 23 آبان ماه با حضور مدیر کل نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیر کل جرایم سازمان یافته راس ساعت نه صبح در محل انجمن برگزار خواهد شد .
در ابتدا نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص تخفیفات ارائه شده جهت هزینه های خدمات دریایی و بندری به شناور های رو-رو قرائت شد و مقرر گردید به شرکت ها بخشنامه شود.
همچنین در ادامه نامه ارسالی ازمرکز تدوین مقررات مبنی بر صورت جلسه تنظیم شده برای سومین نشست کارگروه توسعه و روان سازی ترانزیت در جلسه قرائت شدو موارد ی که جهت بررسی بر عهده انجمن خراسان قرار گرفته بود جهت پیگیری ابلاغ شد .
در ادامه نامه تشکر دبیر کل انجمن کشتیرانی بدلیل تبریک انتخاب هیئت مدیره جدید نیز قرائت گردید .
همچنین در پایان پیرو تخلف تعدادی از شرکت های فعال در مسیر نیمروز موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از تخلف مجدد صورت گیرد .
همچین در این جلسه مسائل مربوط به همایش نیز بررسی شد .