سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/11/18 - تعداد نمایش (4446)

 

چهل و دومین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 17 بهمن ماه سال جاری با حضور اکثریت اعضاء در ساختمان انجمن برگزار شد . 

به گزارش روابط عمومی در این جلسه نامه ناظر گمرکات خراسان در رابطه با مشکل ایجاد شده برای تمدید زمان عبور موقت ناوگان حمل ونقل که در مرز میلک دچار مشکل شده اند مطرح گردید .
در ادامه نامه انجمن ایران در خصوص برگزاری دوره های آموزشی فیاتا در 3 ماهه نخست سال 96 در محل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی قرائت شد .
همچنین مقرر شد وزیر حمل و نقل افغانستان با مشایعت اعضای هیات مدیره انجمن به گمرک و مرز دوغارون سفرکرده و اولین جلسه کمیته تحقیق و پیگیری مشکلات حمل ونقل وتجاری و گمرکی با حضور ایشان برگزار کنند .
همچنین مشکلات ارزیابی کانتینرها در بندرعباس و معطلی تعدادی زیادی از کانتینرها مطرح و مقرر شد با پیگیری اعضای هیات مدیره مجدد مورد بررسی قرار گیرد .
در ادامه سایر مسائل جاری نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفت .