اخبار انجمن

با هدف پیگیری مشکلات صورت میگیرد ؛ سفر اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی به بندر عباس

تاریخ : 1395/11/11


چهل ویکمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته دهم بهمن ماه با حضور اعضا برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در این جلسه نامه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در مورد اعلام نظر انجمن درباره ی دادگاه ها وجلسات قضایی رسیدگی به پرونده های تخصصی حمل ونقل قرائت شد واعضاء هیات مدیره متفق القول بر ضرورت اشراف وتخصص قضات محترم به امور حمل ونقل ویا اخذ نظر مشورتی تاکید نمودند .
در ادامه نامه ی انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران درباره ی اجرایی شدن قرار داد متحدالشکل رانندگان وشرکتهای حمل ونقل قرائت وتاکید شد که شرکتها در انعقاد قرارداد با رانندگان با توجه به تنوع موضوع قرارداد اقدام مینمایند وچنانچه نیازی باشد انجمن صنفی نظر مشورتی خود را در این زمینه خواهد داشت .
همچنین ناظر گمرکات استان جهت شرکت در جلسه اداره حقوقی در مورد بازنگری آیین نامه وقانون امور گمرکی در خواست نظر مشورتی نموده اند که از مهم ترین آنها در خصوص عدم ممانعت فعالیت شرکتهای حمل ونقل که رای قطعی توسط مراجع ذیصلاح صادر نشده است به ایشان همراه با سایر موارد به صورت کتبی ارسال گردید.
همچنین مقرر شد هیاتی به نمایندگی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی جهت مذاکره و گفتگو با رئیس گمرک استان هرمزگان به این استان سفر نموده وآخرین مسائل ومشکلات شرکتهای حمل ونقل بین المللی در این منطقه وگمرک را حضورا" بررسی وپیگیری نمایند .
در ادامه مسائل مالیاتی انجمن در سال 94 مورد بحث وبررسی قرار گرفت و موارد پرداختی به اداره دارایی مصوب گردید .