خبر عمومی

اجراي آيين‌نامه و دستورالعمل جديد معاينه فني خودروهاي سنگين

تاریخ : 1395/11/10


فاز عملياتي و اجراي آيين نامه و دستورالعمل جديد نحوه انجام معاينه فني و صدور برگ معاينه فني خودروهاي سنگين ،آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، جواد هدايتي مدير كل دفتر ايمني و ترافيك با اعلام اين خبر اظهار داشت :با تصويب نسخه جديد آيين نامه نحوه انجام معاينه فني و صدور برگ معاينه فني توسط هيات وزيران در دي ماه سال 93 ظرفيت‌هاي جديدي متناسب با تجارب مكتسبه و هماهنگ با پيشرفت تكنولوژي ايجادشد تا با گذر از وضعيت آيين‌نامه قبلي كه بيش از يك دهه از عمر آن مي‌گذشت، امكان مديريت و توسعه و نظارت كامل‌تري بر عملكرد مراكز معاينه فني و ارتقاي سطح كيفي گواهي‌هاي معاينه فني صادره فراهم گردد.
وي افزود :به منظور تدوين دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه كه متضمن جزئيات مربوط به كليه مراحل احداث، راه‌اندازي، صدور، تمديد و ابطال مجوز مراكز معاينه فني و نحوه نظارت بر عملكرد آنها مي‌باشد، با حضور و مشاركت فعال نمايندگان سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در كارگروه تدوين دستورالعمل ياد شده و با همكاري ساير اعضاء نظير وزارت كشور، سازمان ملّي استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و پليس راهور ناجا پس از يك سال برگزاري نشست‌هاي كارشناسي و مديريتي مستمر سعي بر آن شد تا سياست‌ها و اولويت‌هاي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده اي در زمينه توسعه و بهسازي معاينه فني سنگين از دو منظر ايمني و زيست محيطي در دستورالعمل مربوطه لحاظ گردد .
هدايتي با اشاره به اين كه براي منظور نمودن نيازمنديهاي كاربردي آينده نگر در تدوين دستورالعمل از ظرفيت مشورتي مراجع مختلفي نظير ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استانها، انجمن‌ها و صنوف فعال در اين زمينه و شركت‌هاي تجهيز كننده مراكز معاينه فني استفاده گرديد ، افزود :در نهايت با ابلاغ ضوابط مذكور در روزهاي پاياني پاييز سال 1395 از سوي رييس محترم سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، حاصل تلاش‌هاي دو ساله سازمان به ثمر نشست و دستورالعمل اجرايي تاسيس و فعاليت مراكز معاينه فني سنگين رسماً وارد فاز عملياتي و اجرايي گرديد.
مدير كل دفتر ايمني و ترافيك ياد آور شد :از ويژگي‌هاي برجسته اين دستورالعمل در مقايسه با ضوابط پيشين آن (ابلاغي سال 1384) ساختار بندي سرفصل‌ها و موضوعات در هشت بخش مجزا به انضمام پيوست‌هاي فني تفصيلي و چك ليست‌هاي مربوطه بوده كه امكان بهره‌برداري از آن را به صورت دسته بندي شده فراهم مي‌نمايد.
وي افزود :همچنين براي ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاران مراكز معاينه فني در توسعه و بهبود كيفي خدمات، موضوع درجه‌بندي مراكز معاينه فني سنگين مبتني بر شاخص‌ها و معيارهاي فنّي و خدماتي در دستورالعمل پيش‌بيني شده است تا براساس آن به مراكزي كه سطح كيفي معاينه فنّي آنها و خدماتي كه به متقاضيان ارايه مي‌دهند بالاتر از سطوح تعريف شده قرار بگيرد، امتيازات متعددي تعلق خواهد گرفت.
هدايتي يكي ديگر از نقاط قوت دستورالعمل كنوني را اجباري نمودن اتصال خطوط و تجهيزات آزمونگر معاينه فني به سامانه برخط معاينه فني و دريافت اطلاعات كامل وسايل نقليه مراجعه كننده به مراكز و نتايج آزمون آنها بر روي سرورهاي سازمان معرفي كرد و افزود: مزيت عمده اين مهم فراهم شدن شرايط نظارت گسترده و برخط در سطوح مختلف كاركرد مراكز معاينه فني بوده و از طرفي با اتصال سامانه معاينه فني به ساير سامانه‌هاي فعال سازماني نظير بارنامه برخط، صورت وضعيت برخط، كارت هوشمند وسيله نقليه وغيره، زمينه جلوگيري از فعاليت ناوگان فاقد صلاحيت فني و ايمني لازم در شبكه راه‌ها فراهم آمده است.
وي خاطر نشان كرد :از ويژگي‌هاي مهم ديگر دستورالعمل مورد اشاره احصاء تخلفات محتمل در انجام معاينه فني، گسترش سطح برخورد با تخلفات به تناسب تعداد، نوع و تكرار‌ آن، رسيدگي قاطع به تخلفات به صورت متمركز در ستاد معاينه فني سنگين، الزام معرفي موارد جعل گواهي معاينه فني به مرجع قضايي و ممانعت بلادرنگ از فعاليت مراكز پس از احصاء و احراز تخلف در سامانه مي‌باشد. لذا انتظار مي‌رود با اهرم‌هاي نظارتي ياد شده،كيفيت انجام و صدورگواهي مربوطه در مراكز معاينه در قالب نقشه راه ترسيم شده براي ساماندهي، توسعه و نظارت بر فرآيند معاينه ‌فني وسايل نقليه سنگين در طول يك برنامه 3 ساله به طور چشمگيري ارتقاء يابد.
شايان ذكر است نسخه‌اي از دستورالعمل در سايت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در بخش قوانين و مقررات قرار گرفته است و متقاضيان و بهره‌برداران ذيربط مي‌توانند جهت دسترسي به مفاد آن به آدرس www.rmto.irمراجعه نمايند.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

9 بهمن 1395