خبر عمومی

اختصاص 6 میلیارد تومان جهت انجام پروژه‌های راه آهن جنوب شرق

تاریخ : 1395/11/09


سرپرست راه آهن جنوب شرق در دیدار با تجار عضو اتاق بازرگانی استان گفت: در سایر مسیرهای ریلی كشور با توجه به حجم بار ترانزیتی تخفیفاتی ویژه این قشر در نظر گرفته شده است بگونه ای كه با افزایش حجم بار میزان تخفیفات از روند صعودی برخوردار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مجید ارجونی افزود: زمان جابجایی نرخ و امنیت بار سه شاخصه مهم تجار و بازرگانان جهت انتخاب نوع ناوگان حمل یار به شمار می رود كه در این خصوص با مذاكرات صورت گرفته با مدیران ریلی كویته پاكستان پیگیری های لازم جهت رفاه این قشر در حال انجام است.

وی ضمن تاكید بر خروج حمل و نقل ریلی استان از وابستگی به سایر نقاط كشور سرمایه گذاری تجار عضو اتاق بازرگانی جهت تاسیس شركت حمل و نقل ریلی در استان را خواستار شد.

وی همچنین نامگذاری میدانی در شهر زاهدان به نام میدان راه آهن و نصب دیزل قطار در ،ن، تغییر سر درب اداره كل،محوطه سازی، زیباسازی و افزایش ایستگاه مسافری را از جمله اقدامات راه آهن جنوب شرق عنوان كرد.

ارجونی در ادامه دیدار با بیان اینكه بالغ بر ۶ میلیارد تومان جهت پروژه های عمرانی راه آهن جنوب شرق اختصاص یافته است از اجرای موزه راه آهن جهت معرفی آثار فرهنگی و میراث تاریخی استان در این اداره كل خبر داد.

تین نیوز

9بهمن 1395