اخبار انجمن

10 بهمن آغاز ثبت نام آزمون تاسیس شرکت های حمل ونقل بین المللی

تاریخ : 1395/10/27


سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته 26 دی ماه سال جاری در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی در این جلسه اعلام شد که سومین آزمون تاسیس شرکت های حمل ونقل بین المللی برای فاقدین مدرک قبل از پایان سال جاری برگزار می شود و متقاضیان میتوانند برای ثبت نام در آزمون از روز یکشنبه 10 بهمن اقدام نمایند.
در ادامه جلسه آخرین پیگیری های لازم در خصوص برگزاری دوره های آموزشی فیاتا به اطلاع اعضای هیات مدیره رسید.
همچنین اعضا هیات مدیره در خصوص انتقادی که در مورد مکانهای تاسیس نمایندگی وشرکت ها از طرف اداره کل ترانزیت مطرح شده بود را بررسی و اعلام شد تا به شرکتهای مذکور شش ماه مهلت داده شود تا شرایط ذکر شده در قانون برای مکان نمایندگی ها وشرکت ها را اجرایی نمایند.
در ادامه جلسه مسائل جاری انجمن از جمله امور اجرایی ایجاد بخش حقوقی انجمن مورد بررسی قرار گرفت .