يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/10/06 - تعداد نمایش (1365)


سی وششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 6دی ماه سال جاری در محل انجمن برگزار شد .
در ابتدای این جلسه مکاتبه ناظر گمرکات خراسان رضوی با معاون فنی گمرک کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات گمرکی کا میون های افغانی عبور موقت شده در گمرک دو غارون که به دلیل حمل مواد مخدر توسط مقام قضایی توقیف شده اند قرائت شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .
در ادامه این جلسه اطلاعیه کار گاه آموزشی راهداری وحمل ونقل خراسان رضوی با موضوع حمل ونقل جاده ای وایده های اثر بخش و دوره های تخصصی سیستم های حمل ونقل هوشمند نیز قرائت شد
در ادامه آخرین وضعیت بیمه تکمیل درمان وقرار داد بیمه ایران مجددا" ارزیابی و تمهیدات لازم جهت وصول مطالبات اعضاء انجام گرفت.
همچنین مذا کراتی با گزینه های پیشنهادی برای تصدی بخش های مختلف حقوقی انجمن نیز انجام شد که نتیجه
آن متعاقبا به اطلاع اعضا خواهد رسید .
در انتهای این جلسه با حضور تنی چند از مدیران شرکتهای حمل ونقل به بررسی قوانین و مصوبات امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن پرداخته شد و موضوعات پیشنهادی، به هیئت مدیره انجمن ارائه گردید.