سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/10/06 - تعداد نمایش (949)


رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به سامان‌دهی حمل‌ونقل بین‌المللی کالا طی سه سال گذشته گفت: افزایش تعداد آزمون و پذیرفته شدگان باعث سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی به‌جای صرف هزینه برای خرید مجوز از سوی سرمایه‌گذاران شده است.

داود کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به ایجاد تغییر نگرش و رویکرد در حمل‌ونقل کشور طی سه سال اخیر اظهار داشت: در حمل‌ونقل بین المللی موفقیت در آزمون، تنها‌ روش موجود برای صدور مجوز شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری محسوب می‌شود. اما طی سه سال گذشته سیاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای مبنی بر افزایش تعداد آزمون، تعداد پذیرفته شدگان را افزایش داد تا ضمن افزایش سرمایه گذاری در این بخش بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به تاسیس شرکت اقدام کنند.

وی افزود: به دلیل محدود بودن تعداد قبول شدگان در آزمون، انتخاب سرمایه گذاران و شرکا در اختیار پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون بود و آن‌ها می‌توانستند امتیاز خود را در ازای پیشنهاد بالاتری به مشارکت بگذارند. اما طی دو سال گذشته با افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان در حقیقت این سرمایه گذاران هستند که می‌توانند اشخاص دارای مجوز را بر اساس شرایط و آمادگی مشارکت انتخاب کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این اقدام باعث سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی به‌جای صرف هزینه برای خرید مجوز از سوی سرمایه‌گذاران شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: طبق قانون ما نمی‌توانیم هیچ نوع محدودیتی برای تأسیس شرکت‌ها اعمال کنیم و افزود: در زمان وجود تقاضا ما باید نسبت به آن پاسخگو باشیم.

کشاورزیان در ادامه با بیان اینکه «مقوله برندسازی شرکت‌های حمل‌و‌نقلی مربوط به حمل‌ونقل مسافر است» گفت: البته امیدواریم با ایجاد انگیزه‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل کالا و رونق بازار برای این بخش از حمل‌ونقل، در آینده شاهد ایجاد شرکت‌های بزرگ‌مقیاس باشیم.

وی با اشاره به وجود خودمالکی در ناوگان باری کشور اظهار داشت: در حال حاضر تعداد شرکت‌هایی که خود ‌آن‌ها اقدام به خرید ناوگان کرده‌اند بسیار محدود است و اکثریت قریب به‌اتفاق ناوگان در تملک اشخاصی است که حداکثر دو دستگاه کامیون دارند و به‌اتفاق بستگان از کامیون‌ها ارتزاق می‌کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به اهمیت برند سازی در حمل‌ونقل مسافر و تأثیر آن در حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر اشاره کرد و گفت: در صورت اعمال برندسازی در حمل‌ونقل مسافر و سامان‌دهی ۲۵۰۰ شخصیت حقوقی شکل‌گرفته در استان‌های مختلف در قالب حدود ۳۰ الی ۴۰ برند، طبیعی است که برخی از این برندها درخواست جابجایی مسافر در مسیر‌های بین‌المللی هم داشته باشند و درنهایت همین برندها در حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر حضور خواهند یافت.

پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی 

6 دیماه 1395