پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1395/10/06 - تعداد نمایش (891)


محمدحسین نوروزی*: واحد مطالعات حمل و نقل و ترافیک، یک گام از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری که وظیفه اجرایی دارد، فاصله دارد؛ به این معنا که به انجام مطالعات پیش نیاز برای اجرا می‌پردازد. استفاده از فناوری‌های نوین در تعیین مبدا و مقصد شهری و امکان سنجش نظام بار ترافیکی شهری در این واحد انجام می‌شود. این درحالی است که انجام مطالعات میدانی در این زمینه به عهده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری است.

در واقع ما الزامات و روشهای انجام و شرح خدمات مطالعه را تعیین و در اختیار آنها قرار می‌دهیم. در مورد موضوع پراهمیت مترو، وظیفه طراحی، ساخت و بهره برداری با معاونت حمل و نقل و ترافیک است و ما به چند گام جلوتر موضوع تمرکز می‌کنیم، یعنی اتصال شهرهای اقماری مثل پرند، پردیس و ورامین به مجموعه قطار شهری تهران و فرصت‌ها و چالش هایی که این اتصال می‌تواند در پی داشته باشد را شناسایی و پیشنهاد‌های لازم برای مواجهه با آن را ارائه می‌کنیم.

در باره اینکه این واحد چه نقشی دربرگزاری جشنواره دارد، باید بگویم یکی از محورهای 13 گانه برگزاری جشنواره، بحث ترافیک و حمل و نقل است. در این زمینه 150 اثر شامل مقالات، پایان نامه، پروژه‌های انجام شده و... را دریافت کردیم و پس از ارزیابی در کمیته ارزیابی و داوری، یکی از 5 جایزه برتر از میان 13 محور جشنواره به موضوع ترافیک اختصاص پیدا کرد. پیشنهاد ما برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره در سالهای آینده، مشارکت هرچه بیشتر جامعه حمل ونقل در این جشنواره است.

در جشنواره نهم مشارکت چندان گسترده ای وجود نداشت و آثار دریافتی تنها از چند دانشگاه در کشور به دستمان رسید. می‌توان گفت مشارکت جامعه مهندسین مشاور حمل و نقل به گستردگی سایر بخش‌های مشارکت کننده نبود. به اعتقاد من، جا دارد به معرفی هر چه بیشتر جشنواره در محیط‌های علمی و پژوهشی حمل و نقل بپردازیم تا شاهد حضور هرچه بیشتر آثار مختلف در جشنواره‌های بعدی در حوزه حمل ونقل باشیم.

تین نیوز

6 دیماه 1395