يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1398/07/15 - تعداد نمایش (596)


بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 مهر ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی ، جناب آقای دانش ،احدی از اعضای انجمن که به عنوان نماینده انجمن حمل ونقل بین المللی خراسان در شانزدهمین اجلاس کمیسیون ها مشترک ایران - قزاقستان شرکت نموده بود، گزارشی مفصل از این اجلاس را استماع هیئت مدیره رساند .
در ابتدای جلسه ،صورت جلسه ارسالی از دفتر مدیریت بحران وزارت راه و شهر سازی در خصوص جلسه بیان احصای مشکلات ترانزیت و حمل ونقل بین المللی جهت اطلاع اعضای هیئت مدیره قرائت گردید .
در ادامه جلسه نامه ارسالی از استاندار استان خراسان رضوی در خصوص بیان مشکلات ترانزیتی جامعه حمل ونقل استان به وزیر محترم راه و شهر سازی جهت ارائه در اجلاس ترکمنستان نیز قرائت گردید .
در ادامه مسائل مربوط به همایش ملی ترانزیت و مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .