اخبار انجمن

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر

تاریخ : 1398/06/25


بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 24 شهریور 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن هشتمین شماره نشریه ترابرد با موضوع کلاف سرگم تا چند روز دیگر به انتشار میرسد .دراین نشریه سه موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است، همچین دراین نشریه اولین پوستر فراخوان عمومی اولین همایش ملیترانزیت همراه با پیشنهادات رئیس اتاق ایران و معاونت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به چاپ میرسد .
درابتدای جلسه نامه ارسالی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی مبنی بر تائید مدارک مربوط به گذراندن دوره های آموزشی مدیران عامل شرکت های حمل ونقل بین المللی هم در زمان تمدید پروانه و هم تغییر مدیر عامل قرائت گردید و قید گردید صرفا دادن تعهد برای گذراندن دوره کافی نیست .لازم به ذکر است این موضوع طبق بند اول تبصره دو ماده 17 آئین نامه تاسیس شرکت ها بوده و کاملا قانونی است .و مقرر شد انجمن بخشنامه فوق را به شرکت ها ارسال نماید .
درادامه نامه ارسالی از سوی مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر معرفی شرکت های دارای صلاحیت جهت حمل کالای خطر ناک به قلمرو کشور گرجستان قرائت و مقرر شد انجمن صنفی این موضوع را بررسی و شرکت های واجد شرایط حمل کالای خطرناک به کشور گرجستان را معرفی کند .
همچنین در پایان مسائل مربوط به امور جاری انجمن مورد بررسی قرار گرفت .