جمعه ، 28 مرداد 1401

1395/09/29 - تعداد نمایش (833)


دومین نشست تخصصی تحول اداری سازمان بنادر و دریانوردی به منظور ارزیابی آخرین وضعیت نظام مدیریت بهره‌وری و نظام پیشنهادهای بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد به میزبانی بندر امیرآباد برگزار شد.

به گزارش تین‌نیوز، طی این نشست که با حضور رئیس گروه تحول اداری ستاد، معاونین اداری و مالی و طرح و توسعه بندر امیرآباد، مشاو طرح بهره‌وری و کارشناسان تحول اداری ستاد و بنادر مذکور همراه بود، آخرین وضعیت عملکرد نظام مدیریت بهره‌وری و نظام پیشنهادهای بنادر فوق الذکر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست همچنین گزارشی از تکالیف قانونی و اقدامات انجام شده سازمان بنادر و دریانوردی در راستای استقرار نظام بهره‌وری ارائه و بر تدوین و اجرای برنامه های بهبود بهره‌وری در راستای اجرای تکالیف برنامه های توسعه ای کشور تأکید شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، در حاشیه نشست امیرآباد، آخرین وضعیت عملکرد نظام پیشنهادهای بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر تشریح و ضمن رفع اشکالات، بر جلب مشارکت حداکثری کارکنان بنادر مذکور، طبق ماده ۲۰ قانون خدمات کشوری تأکید کرد.

تین نیوز

29 آذرماه 1395