خبر عمومی

تصویب برنامه منطقه‌ای باهدف ارتباطات حمل و نقل پایدار در آسیا و اقیانوسیه/ تقویت ارتباطات حمل و نقلی بین آسیا و اروپا/ بررسی حمل و نقل پایدار شهری و بهبود ایمنی جاده‌ای

تاریخ : 1395/09/22


سومين كنفرانس وزرای حمل و نقل كميسيون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسيا و اقيانوسيه با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از ایران در مسکو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تأكید بر اهمیت و نقش كلیدی حمل و نقل پایدار برای توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و در ارتباطات بین‌المللی سومین كنفرانس وزرای حمل و نقل كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(ESCAP) با حضور وزرا و مقامات عالیرتبه كشورهای عضو، نمایندگان نهادها و سازمان‌های اقتصادی، مالی و حمل و نقل منطقه‌ای و بین‌المللی، در دو سطح كارشناسان ارشد و وزرا از تاریخ۱۹-۱۵ آذرماه ۱۳۹۵ (۹-۵ دسامبر۲۰۱۶)در مسكو-روسیه برگزار شد.

از طرف جمهوری اسلامی ایران هیاتی از كارشناسان ارشد وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه ذیربط به ریاست داود كشاورزیان معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این رویداد بین‌المللی حضوری فعال داشتند وبا توجه به موقعیت ممتاز كشورمان و نقش محوری و باارزش آن در اتصالات و ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای و كریدورهای حمل و نقلی و ترانزیتی، به عنوان یكی از كشورهای تأثیرگذار در این حوزه از ظرفیت‌ به وجود آمده به عنوان فرصتی برای تبادل نظر و اعلام مواضع بهره‌برداری شد.

براساس گزارش به دست آمده آرمان‌های توسعه پایدار (SDGs) و حمل و نقل، زیرساخت ارتباطات حمل و نقل منطقه‌ای، عملیاتی كردن ارتباطات حمل و نقل منطقه‌ای، تقویت ارتباطات حمل و نقل بین آسیا و اروپا، توجه به ارتباطات حمل و نقل برای كشورها با شرایط خاص(كمتر توسعه یافته،محصوردرخشكی و...)، اتصال روستاها به شبكه وسیع‌تر، حمل و نقل پایدار شهری و بهبود ایمنی جاده‌ای از مهمترین موضوعات مطرح شده در این کنفرانس به شمار می‌رود.

این كنفرانس پس از ۵ روز مذاكرات حساس در دوسطح كارشناسی و عالی، با تصویب برنامه اقدام منطقه‌ای برای ارتباطات حمل و نقل پایدار در آسیا و اقیانوسیه (فاز اول ۲۰۲۱-۲۰۱۷) و همچنین انتشار بیانیه سومین كنفرانس وزرا در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۵به كار خود پایان داد.

برنامه اقدام منطقه‌ای نقشه راه و چارچوب فعالیت و همكاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت نهاد بین‌المللی اسكاپ در حوزه حمل و نقل را طی پنج سال آتی ترسیم می‌كند./

پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی 

22 آذر1395