يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/09/20 - تعداد نمایش (900)


یک فعال صنعت حمل و نقل بین المللی گفت: سرمایه گذاری سنگین برای ایجاد شبکه حمل ریلی و هزینه های سرسام آور تعمیر و نگهداری در کنار محدودیت‌های آن در حمل کالا در حال حاضر برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد.
مهدی هژبرالسادات در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: به نظر می رسد در ارتباط با برنامه ریزی فعلی توسعه حمل و نقل ریلی، برای چندمین بار در گرداب سیاست گذاریهای ناپخته اقتصادی گرفتار خواهیم شد چرا که با نگاهی به گذشته و برنامه‌ریزی های بلند پروازانه و عموما فاقد توجیه اقتصادی و راهبردی در زمینه‌ها یی از قبیل سد سازی و یا ساخت فرودگاه بدون جانمایی صحیح که در نتیجه آن میلیارد ها تومان از بودجه کشور صرف پروژه های عمرانی غیر اقتصادی و حتی بلااستفاده گردید، تجربه تلخی است که نباید تکرار شود.
وی افزود: این روزها تب توسعه ریلی در میان مدیران اقتصادی دولت بالا گرفته و بیم آن میرود که همان چرخه شکست خورده ساخت فرودگاه بار دیگر در بخش ریلی تکرار شود و این در حالی است که باید توسعه ریلی در بخش مسافر و کالا با مطالعات دقیق و نظر خواهی از دست اندرکاران خصوصا بخش خصوصی انجام پذیرد.
این فعال صنعت حمل و نقل با بیان اینکه در بخش مسافری که بیشتر کاربرد داخلی دارد و در مسیرهای پر تقاضا چون مسیرهای منتهی به مشهد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد گفت: اما در بخش حمل و ترانزیت کالا که ظاهرا انگیزه اصلی دولت در توسعه ریلی است و آنچه در برنامه ریزی اعلام شده وجود ندارد جانمایی و مسیرنمایی مناسب است که در هر سه بخش صادرات و واردات و ترانزیت کالا بسیار مهم و اساسی است.
مهدی هژبرالسادات گفت: دسترسی شبکه ریلی به مراکز صنعتی و کشاورزی و معادن و زیر ساخت های مرتبط از قبیل شبکه های انتقال نفت و گاز و بنادر و انبارها و امثال آن و نیز توجه به چشم انداز آینده جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با همسایگان در بخش ریلی و برنامه های اقتصادی و سیاسی آنها ضرورت مطالعات مکفی را یاد آور میکند .
وی افزود: با توجه به نقش غیر قابل انکار حمل و نقل جاده‌ای در اقتصاد و سهم بخش خصوصی در آن که علیرغم تمامی مشکلات بار عمده حمل و نقل و ترانزیت کالا را به دوش می کشد، لازم است هرگونه سرمایه گذاری و توسعه در بخش حمل و نقل، عالمانه ، عاقلانه ، عادلانه و هماهنگ انجام گیرد.
این فعال صنعت حمل و نقل در خصوص محدودیتهای حمل ریلی در کشور گفت: بدیهی است با مطالعه دقیق عوامل مهم و موثر در حمل کالا و در نظر داشتن محدودیت های متعدد حمل ریلی و در مقابل، صفات بارز حمل جاده ای همچون سرعت ، تحرک و تنوع و قابلیت مانور و تغییر پذیری و ظرفیت حمل بار چه از حیث وزن یا ابعاد و قیمت ارزان تر بویژه در مسیر های کوتاه و استفاده مشترک از بخشی از زیر ساخت ها و در مجموع سهم بیشتر حمل جاده ای نتیجه می گیریم که به هیچ وجه نمیتوان از این بخش مهم در چرخه حمل و نقل چشم پوشی و غفلت کرد.
وی افزود: بنابراین هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری در بخش ریلی باید هماهنگ و متوازن با بخش جاده‌ای و در نظر گرفتن نقش بی بدیل آن در حمل کالا و ایجاد اشتغال مولد بدون بار مالی برای دولت محترم ، انجام گیرد.
این پیشکسوت صنعت حمل و نقل تاکید کرد: سرمایه گذاری سنگین برای ایجاد شبکه حمل ریلی و هزینه های سرسام آور تعمیر و نگهداری در کنار محدودیت‌های آن در حمل کالا در حال حاضر برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و از مدیران محترم دولت انتظار میرود توجه ویژه به عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش و دلایل آن داشته باشند.