اخبار انجمن

تاکید انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی بر اجرای معافیت مالیت برارزش افزوده شرکتها

تاریخ : 1395/09/15

سی و سومین جلسه سال جاری هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 14 آذر ماه در محل انجمن و با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در این جلسه ضمن اعلام آمادگی انجمن برای مراسم 26 آذر ماه روز ملی حمل و نقل آخرین برنامه ها و تدابیر انجمن بررسی شد.

در ادامه این جلسه آخرین مذاکرات و مکاتبات انجام شده با سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی در خصوص مالیات ارزش افزوده بررسی و اعلام گردید با توجه به اعلام نظر کمیسیون ماده76 اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به اجرای معافیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی از مالیات ارزش افزوده می باشد.
همچنین مقرر شد اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی طی جلسه ای با اداره تعزیرات حکومتی استان خراسان در خصوص حل مشکلات پیش آمده برای شرکتهای حمل ونقل مذاکره داشته باشند .
در ادامه موضوع بیمه های تکمیل درمان شرکت بیمه ایران و نحوه پرداخت خسارت شرکت مذکور بررسی و عملکرد آن شرکت مورد ارزیابی وانتقاد اعضای هیات مدیره قرار گرفت.
همچنین گزارش عملکرد شرکت بیمه دی در خصوص بیمه های ترانزیتی و پرداخت خسارتها به گمرک مورد بررسی قرار گرفت .
ضمنا" چگونگی تشکیل بخش حقوقی در انجمن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه سایر امور جاری و مالی انجمن مورد تبادل نظر اعضای هیات مدیره قرار گرفت.