خبر عمومی

بنادر ایران از استانداردهای لازم برای تردد و ارتباطات جهانی برخوردارند

تاریخ : 1395/08/04


رئیس کمیته بنادر و دریانوردی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی ایران گفت: بندرهای کشور از استانداردهای لازم برای تردد و ارتباطات جهانی برخوردارند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایرنا، حسین هاشمی تختی روز دوشنبه در دیدار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هیات اعزامی از کمیسیون راه و شهرسازی مجلس آلمان، گفت: این بندرها به عنوان سکوی تجارت جهانی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه بندرهای ایران آمادگی پذیرش کشتی‌های بین‌المللی را دارند، تصریح کرد: شهید رجایی از جمله مهم‌ترین بندرهای ایران در هرمزگان است که با بهره‌مندی از مدرن‌ترین و استانداردترین تجهیزات بندری دنیا، ۸۴ درصد کل عملیات جابجایی کانتینر در ایران را عهده‌دار است و به عنوان قطب کانتینری کشور به حساب می‌آید.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بندر شهید رجایی، گفت: در آینده نه چندان دور ظرفیت عملیاتی بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تی ای یو کانتینر به شش و پس از آن به ۸ میلیون تی ای یو افزایش می‌یابد.

هاشمی تختی ضمن اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با سرمایه‌گذاران در حوزه بندری ایران، ابراز داشت: بندرهای کشور دارای سازوکار صد درصد جهانی هستند که باید جایگاه آن‌ها را در سطح جهان با توجه به نرخ بهره‌وری، استفاده از دانش نوین و به دست آوردن مزیت رقابتی ارتقا دهیم


رئیس کمیته بنادر و دریانوردی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی ایران گفت: بندرهای کشور از استانداردهای لازم برای تردد و ارتباطات جهانی برخوردارند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایرنا، حسین هاشمی تختی روز دوشنبه در دیدار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هیات اعزامی از کمیسیون راه و شهرسازی مجلس آلمان، گفت: این بندرها به عنوان سکوی تجارت جهانی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه بندرهای ایران آمادگی پذیرش کشتی‌های بین‌المللی را دارند، تصریح کرد: شهید رجایی از جمله مهم‌ترین بندرهای ایران در هرمزگان است که با بهره‌مندی از مدرن‌ترین و استانداردترین تجهیزات بندری دنیا، ۸۴ درصد کل عملیات جابجایی کانتینر در ایران را عهده‌دار است و به عنوان قطب کانتینری کشور به حساب می‌آید.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بندر شهید رجایی، گفت: در آینده نه چندان دور ظرفیت عملیاتی بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تی ای یو کانتینر به شش و پس از آن به ۸ میلیون تی ای یو افزایش می‌یابد.

هاشمی تختی ضمن اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با سرمایه‌گذاران در حوزه بندری ایران، ابراز داشت: بندرهای کشور دارای سازوکار صد درصد جهانی هستند که باید جایگاه آن‌ها را در سطح جهان با توجه به نرخ بهره‌وری، استفاده از دانش نوین و به دست آوردن مزیت رقابتی ارتقا دهیم.

پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی 

4 آبان 1395