اخبار انجمن

شیوه نامه تاسیس شعب و نمایندگی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ابلاغ شد

تاریخ : 1395/08/03


بیست و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته مصادف با دوم آبان ماه با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن در ابتدای این نشست آخرین بخشنامه ها و ابلاغیه ها و مکاتبات انجام گرفته با انجمن مورد بررسی اعضاء هیات مدیره قرار گرفت که مهمترین آن، ابلاغ شیوه نامه تاسیس شعب و نمایندگی شرکتهای حمل و نقل بین المللی در سایر شهرها و استانهای کشور بود.
بر طبق این بخشنامه، شیوه و چگونگی مراحل اجرایی و درخواست برای تاسیس شعب و نمایندگی شرکتها مشخص و به زودی از طریق سامانه بخش نامه ها برای کلیه اعضاء و مدیران شرکتهای حمل و نقل ارسال خواهد شد.
در ادامه این نشست، مستعلی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان رضوی مهمان هیات مدیره انجمن بود و پیشنهاداتی را برای امکان استفاده بیشتر اعضا از خدمات نمایشگاه بین المللی مشهد ارائه نمود؛ اعضاء هیات مدیره نیز به اتفاق بر ایجاد تسهیلات و امکانات بیشتر برای شرکتهای عضو انجمن که تمایل دارند در نمایشگاههای تخصصی و دوره ای حضور یابند تاکید کردند.
در ادامه جلسه گزارشی از مذاکرات انجام شده با کنسولگری افغانستان در خصوص تنظیم نمونه قرارداد ورود نمایندگان شرکتهای حمل و نقل بین المللی افغانستانی به ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طبق مذاکرات انجام گرفته، انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی یک قرارداد پایه و مشخص، جهت حضور نمایندگان شرکتهای حمل و نقل افغان تنظیم و پیشنهاد داده تا پس از تفاهم با کنسولگری افغانستان، به عنوان قرارداد نهایی، ملاک اجرایی کلیه قراردادها قرار گیرد.
در این قرارداد مرجع حل اختلاف انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی و خراسان رضوی و نماینده ترانسپورتی کنسولگری پیشنهاد شده است.
در ادامه حضور انجمن در نمایشگاه بین المللی هرات بررسی شد و با توجه به مساعدت و تاکید استاندار خراسان رضوی برای حضور فعال انجمن در نمایشگاه مذکور، مقرر شد زمینه های این مشارکت بررسی و نتیجه اعلام گردد.
بررسی مسائل و مشکلات مرزی افغانستان بویژه مرز میلک از مباحث مهم مطرح شده در جلسه بود که مورد تبادل نظر اعضای هیات مدیره قرار گرفت.