يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/08/01 - تعداد نمایش (1377)


دولت با اختصاص تسهیلات بلندمدت و کم بهره به شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای ایجاد مالکیت ناوگان و کامیونهای ترانزیتی می تواند مدیریت بهتری بر هزینه های تمام شده کالا نماید چرا که با کاهش قیمت تمام شده اجناس ایرانی در بازارهای جهانی فعالیت تجاری کشور نیز چشمگیر خواهد شد.
میرعبدالله تیموری در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گفت:با تحریم غیرعادلانه ایران توسط ابرقدرتهای ظالم بسیاری فعالان اقتصادی از برنامه ها و امکانات بروز جهانی عقب افتاده و این باعث افت شدید اطلاعاتی شده است لذا بروزرسانی اطلاعات و امکانات فعلی، تبادل اطلاعات و پیشرفته با رقبای حال حاضر ازجمله کارهایی است که دولت و مسئولین می توانند انجام دهند و اتاقهای بازرگانی و وزارت محترم راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی در این بخش سهم بسزایی دارند.
وی افزود: از مهمترین عوامل بازدارنده حضور در بازارهای بین المللی فعلی، انجام مراودات بانکی است که نقش بسزا و تعیین کننده ای در این زمینه دارد که متأسفانه هنوز بطور کامل عملی نشده و موجب ناراحتی خاطر تجار را فراهم نموده است.
این فعال صنعت حمل و نقل یادآور شد: دومین مورد از موانع حضور در عرصه های بین المللی، عدم ثبات نرخ ارز در کشور است که کلیه تجار را دچار ضرر و زیانهای هنگفتی نموده و این مسئله باعث شده که دلگرمی برای حضور وجود نداشته باشد و بازارهای تجاری رو به سردی بگراید.
این فعال حمل و نقل در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید مهمترین گام و برنامه اجرایی دولت در حمایت از حمل ونقل و ترانزیت کشور چه می تواند باشد گفت: در وضعیت فعلی و عدم توانایی رقابت در بازارهای منطقه ای باید با هدف کاهش هزینه های حمل ونقل ،شرکتهای حمل ونقل را حمایت نمود که مهمترین روش آن حل معضل فقدان مالکیت کامیونهای تحت پوشش شرکتهای حمل و نقل است.
وی افزود: مالکیت کامیونهای ترانزیتی از حالت خودمالکی به راننده مالکی درآمده است واین نیز برمی گردد به عدم ارائه تسهیلات از سوی دولت و عدم برنامه ریزی در بودجه نسبت به واگذاری تسهیلات بلندمدت به این صنف، زیرا وقتی که شرکتی دارای چندین دستگاه وسیله حمل متعلق به خود باشد به مراتب هزینه های آن کمتر از حالتی است که هروسیله حمل مربوط به یک شخص باشد چراکه تصمیم گیرنده های مختلفی در زمینه تعیین هزینه ها و کرایه حمل نقش دارند.
تیموری اشاره کرد: لذا اگر دولت با اختصاص تسهیلات بلندمدت و کم بهره از شرکتهای حمل ونقل که مهمترین عامل ترانزیتی کشور هستند و نقش بسزایی در حمل ونقل محمولات و محصولات کشور ایفا می کنند،حمایت نماید، هزینه های تمام شده کالاها مدیریت بهتری شده و قیمت تمام شده اجناس به مراتب پائین آمده و در بازارهای جهانی فعالیت چشمگیری خواهیم داشت.
وی افزود: پدیده راننده سالاری در افزایش کرایه های حمل نقش بسزایی دارد لذا با هدف کاهش هزینه ها و نوسان کرایه ها باید شرکتهای حمل و نقل بین المللی را حمایت نمود.
میرعبدالله تیموری با اشاره به اینکه کاهش زمان ترانزیت و ارسال کالا به بازارهای هدف برای بازار تجارت ایران ضروری است گفت: عدم وجود قوانین روشن و ایجاد موانع دست و پاگیر گمرکی و عدم حضور کارمندان مطلع و متخصص در این زمینه در ادارات مرتبط با امر ترانزیت باعث به تأخیر انداختن تایم ترانزیتی شده است.
وی افزود: به عنوان نمونه کارشناس مربوطه اطلاعات کافی در زمینه کالای موردنظر نداشته ولی بعنوان کارشناس معرفی می گردد و با این موضوع ترخیص کالا را به دو تا سه روز تأخیر می اندازند که متأسفانه عملیاتی که طی یک روز به انتها می بایست برسد گاهی یک هفته نیز زمان می برد.
وی یادآور شد: مثال دیگری که می توان عنوان نمود عدم اطلاعات کافی کارشناسان اداره محیط زیست از حمل ونقل و صدور اسناد تجاری در فاصله زمانی زیاد در تهران است.
این فعال حمل و نقل با اشاره به ضرورت کاهش کرایه های حمل و حداقل ثابت نگه داشتن آن به حضور فعال انجمنهای صنفی اشاره کرد و گفت: با توافق انجمن ها زیرنظر سازمان راهداری میتوان همانند کامیونهای فعال در عرصه داخلی که دارای تعرفه حمل بطور شش ماهه و یا سه ماهه هستند، در عرصه بین المللی نیز به یک تعرفه منصفانه رسید.
این عضو انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد انجمن استان گفت:
با پیشنهادات و انتقادات اعضا فعال این صنف که خوشبختانه دومین انجمن فعال و بزرگ ایران در صنف حمل ونقل بین المللی می باشد توانسته است در سطح ایران موثر باشد و این نماینگر حضور فعال انجمن در تمامی زمینه ها بوده است.