چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1398/02/30 - تعداد نمایش (507)


بیست و هشتمین مجمع عمومی عادی انجمن شب گذشته به تاریخ 29 اردیبهشت 98 با حضور پر شور حداکثر اعضا برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن ،حضور پر شور و حداکثری مدیران شرکت ها ودر مجمع عمومی عادی نشان از اتحاد و همبستگی اعضا با یکدیگردارد که در طول سالها در مجامع و گرد همایی های مختلف ثابت شده است.
در ابتدای جلسه بر طبق اساسنامه هیئت رئیسه ای برای مجمع انتخاب شد و تمام دستورات جلسه به ترتیب بررسی و به تصویب مجمع رسید .
در نهایت انتخابات بازرسین برگزار گردید که بر طبق این انتخاب آقای سالاری نیا و شفیعیان به عنوان بازرسین انجمن برای یک سال آینده انتخاب شدند .
لازم به ذکر است در این جلسه نماینده اداره کار جهت نظارت و تایید مجمع در جلسه حضور داشت .
همچنین در پایان میزبان تمای اعضا در ضیافت افطار بود .