سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1398/02/23 - تعداد نمایش (564)


پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خرسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 اردیبهشت 98 باحضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری در نهایت تعداد ورود نیمه یدک افغانی را تعیین تکلیف کرد .
در ابتدای جلسه صورت جلسه ارسالی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی مربوط به نشست رئیس اداره ترانزیت و انجمن پیرامون ورود موقت نیمه یدک افغانی قرائت گردید . بر اساس این صورت جلسه با توجه به حجم جابه جایی گاز مایع در سال 97 و تقاضای پیش بینی شده در سال جاری تعداد 200 نیمه یدک افغانی و 600 نیمه یدک ایرانی برای حمل محمولات کافی در نظر گرفته شده است .
همچنین با توجه به برگزاری اجلاس در کشور ترکمنستان در سطح وزیر دو کشور برای حل مشکلات فی مابین دو کشور به در خواست معاونت سازمان راهداری و جمل ونقل جاده ای کشور نماینده انجمن به نمایندگی از بخش خصوصی حمل ونقلی در این اجلاس شرکت نموده است .
در ادامه نامه ارسالی از دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بررسی موضوع واگذاری واحد های قضایی اختصاصی به بخش های خصوصی بحث و بررسی شد و مقرر شد انجمن پیشنهادات و نظرات خود را اعلام نماید .