چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1395/07/12 - تعداد نمایش (977)


بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با حضور اکثریت اعضاء شب گذشته یازدهم مهر ماه در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی در این جلسه احمد زمانیان رییس هیات مدیره انجمن صنفی،گزارشی از حضور در نشستهای و همایشهای هفته گذشته در تهران و انجمن ایران ارایه نمود.
وی با اشاره به موفقیت انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در مذاکرات با سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات ارزش افزوده گفت: نتایج مطلوب بدست آمده درباره مالیات ارزش افزوده اعضاء و مکاتبات انجام شده با سازمان امور مالیاتی در اختیار سایر انجمنهای کشور قرار گرفته تا آنان نیز بتوانند نسبت احقاق حق اعضاء خود نیز اقدام نمایند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق در کشور به نقش شرکتهای حمل و نقل بین المللی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در جلسات تهران که با حضور کارشناسان و مدیران صنعت حمل و نقل اقصی نقاط کشور برگزار شده بود، از هوشیاری و آگاهی مدیران شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در نپذیرفتن محموله هایی که شائبه قاچاق دارند تقدیر شد.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان ضمن اشاره به جلسات قبلی انجمن با سرکنسولگری دولت افغانستان گفت: قرار بود در یک اقدام دوجانبه ماشینهای افغانی که وارد دوغارون شده و نسبت به بارگیری و تخلیه اقدام می نمایند، عوارض 120 یورو را نپردازند اما افغانها به وعده خود عمل نکردند.
زمانیان افزود: کنسولگری و دولت افغانستان نتوانست تصمیم نهایی خود را بگیرد لذا همه خودروها باید طبق روال قبل رودپاس داشته باشند.
در ادامه جلسه هیات مدیره عملکرد شرکت بیمه دی بررسی و پیشنهادات اعضاء جهت بهبود خدمات بیمه ای به اعضاء مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد آیین نامه مربوط به متقاضیان سمت مدیر عاملی در شرکتهای حمل و نقل بین المللی که 6سال قبل تنظیم شده بود مجددا در هیئت مدیره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.