يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/07/03 - تعداد نمایش (1484)

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: با فعال کردن مسیر بندر چابهار به گمرک میل 78 (ماهی رود) می توانیم رقبایی را که برای تغییر مسیر ترانزیت به کشورشان دندان تیز کرده اند از صحنه بیرون نماییم.
به گزارش روابط عمومی انجمن، غلام ملا ابوبکری عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی معتقد است: امنیت مسیر، سرعت و قیمت تمام شده کالا سه مسئله مهم در امر ترانزیت خارجی است و اصلی ترین سود ترانزیت خارجی با فعال سازی ناوگان داخلی و دریافت کرایه حمل نصیب کشور خواهد شد.
این فعال صنعت حمل و نقل با اشاره به اینکه از مسیر ترانزیت بندرعباس به نیمروز افغانستان سودی نصیب کشور ترانزیت نمی شود گفت: منافع اصلی این مسیر مهم نصیب کامیونهای افغان میکنیم و این در حالی است که تمام مسئولیت عملیات حمل را نیز پذیرفته ایم و از همه مهم تر آنکه مجبوریم کمیسیون دریافتی را با ترانسپورت طرف افغانی CMR تقسیم کنیم.
غلام ملا ابوبکری گفت: خوشبختانه کشورمان پتانسیلهای زیادی دارد که فعال سازی آن به همت بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد.
وی افزود: میتوانیم سود بیشتری را از ترانزیت نصیب کشور نماییم و رقبایی را که برای تغییر مسیر ترانزیت به کشورشان دندان تیز کرده اند از صحنه بیرون کنیم و کلید آن فعال کردن مسیر بندر چابهار به گمرک میل 78 (ماهی رود)که به موازات بندر کراچی و گوادر پاکستان است خواهد بود.
این فعال صنعت حمل و نقل گفت: با استفاده از سه فاکتور امنیت، سرعت و قیمت میتوانیم ضمن فعال سازی ناوگان داخلی، منافع اصلی از ترانزیت خارجی را نصیب کشور نماییم.
وی افزود: قابل توجه اینکه در حال حاضر60 تا 70 درصد ترانزیت منطقه به سمت پاکستان سوق یافته و چنانچه روند فعلی ادامه داشته باشد در آینده نزدیک 30 درصد دیگر را نیز از دست خواهیم داد و بازنده دوئل مسیر ترانزیت گوادر-بندر عباس خواهیم بود .
ابوبکری اظهار امیدواری کرد این مشکل به همت و مشارکت خرد جمعی رفع و این مسیر ترانزیتی در کشور حفظ شود.