چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1395/06/27 - تعداد نمایش (1151)

بار دیگر لاله ها از خاک رویئدن گرفت، غنچه پیراهن شکاف انداخت،خندیدن گرفت نغمه داوود سر دادند مرغان چمن ،عطر گل در کوچه های شهر پیچیدن گرفت .

هفته دفاع مقدس مبارک