چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1395/06/23 - تعداد نمایش (1733)


بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با حضور همه اعضا یکشنبه 21 شهرویور ماه در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در این جلسه گزارش آخرین مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته در خصوص مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل بین المللی در استان بررسی و قرائت شد.
در این جلسه ضمن اشاره به مذاکرات انجام شده با استانداری و سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی و دفاع هیات مدیره انجمن در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد بر رفع ابهام از موضوع مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل تاکید شد.
در این جلسه به مشاور امور مالیاتی انجمن صنفی ماموریت داده شد تا با همکاری و هماهنگی اعضاء هیات مدیره انجمن، مذاکرات با سازمان امور مالیاتی را پیگیری و دفاع از حقوق شرکتهای حمل و نقل بین المللی را در دستور کار خود قرار داده و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع هیات مدیره برساند.
شایان ذکر است که از نظر اعضای هیات مدیره انجمن صنفی، مکاتبات صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده شرکتها شفاف بوده و ضرورت دارد تا مذاکرات با مسئولین سازمان امور مالیاتی استان جهت آگاه کردن آنان و عمل به بخش نامه ها و مجوزها صورت گیرد.
همچنین در این جلسه نظام نامه جدید انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی پس از بحث وبررسی های متعدد توسط کارشناسان وپیشکسوتان صنعت حمل و نقل استان خراسان رضوی در 24 ماده و 8 تبصره به تصویب رسید .
در ادامه جلسه هیات مدیره امور بیمه ای انجمن مجدد بررسی و پیشنهاد شد تا امور بیمه ای اعم از بیمه های تکمیل درمان و CMR مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز به صورت تجمیعی به یکی از شرکتهای بیمه ای کشور که بهترین نرخ و شرایط را پیشنهاد نموده است، محول می گردد.
همچنین در ادامه جلسه اسامی افرادی که آمادگی خود را جهت شرکت در کلاسهای داوری و حل اختلاف امور حمل و نقل در تهران اعلام نموده بودند،قرائت شد و نام دو نفر به قید قرعه انتخاب گردید.ضمن اینکه هزینه ثبت نام و اقامت ایشان جهت شرکت در کلاسهای داوری تهران توسط انجمن تقبل گردید و در صورتی که سایرداوران تمایل به حضور در کلاسهای مذکور داشته باشند صرفا هزینه ثبت نام ایشان با هدف تشویق و افزایش تخصص ایشان توسط انجمن پرداخت خواهد شد.
ضمنا در این جلسه بررسی پرونده چند شرکت حمل و نقل بین المللی در خصوص امور ثبتی و تغییرات هیات مدیره بررسی و اعلام نظر شد.
در پایان مواردی مانند پرونده های تعزیراتی برخی شرکتها و نیز امور مالیاتی انجمن صنفی نیز مورد بررسی اعضای هیات مدیره قرار گرفت.